Vítejte na stránkách advokátní kanceláře

Služby

Pomůžu Vám obhájit Vaše právo v každé situaci
Jít do Nemovitosti

Nemovitosti

Zajistím Vám veškerý právní servis týkající se nemovitostí od sestavování smluv, přes jejich kontrolu až po jednání s katastrálním úřadem. Jsem schopen Vám zajistit zřízení či výmaz věcného břemene, zajišťuji úschovu peněz při převodu nemovitostí a jsem schopen zajistit kompletní agendu v oblasti bytového práva.

Jít do Občanské, obchodní a exekuční právo

Občanské, obchodní a exekuční právo

Zajistím Vám přípravu a kontrolu veškerých smluv podle nového občanského zákoníku. Zajišťuji komplexní servis pro obchodní korporace. Pomohu Vám s vyřízením Vaší reklamace, zajišťuji právní služby v oblasti nájemních vztahů a sousedských sporů. Pokud Vám někdo dluží peníze, zajistím veškerou komunikaci s dlužníkem se snahou dosáhnout mimosoudního vyrovnání, případně zajistím vymožení Vaší pohledávky exekuční cestou.

Jít do trestní a správní právo

trestní a správní právo

Zastupování a obhajoba ve všech fázích trestního řízení. Zastupování poškozených v trestním řízení a ochrana jejich práv. Zastupování před správními orgány, řešení přestupků, se zaměřením především na přestupky v dopravě a bodové hodnocení řidičů.

Jít do pracovní a rodinné právo

pracovní a rodinné právo

Příprava a kontrola pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pomoc při řešení odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání. V rodinném právu se věnuji především úpravě manželského majetkového práva (předmanželské smlouvy, vypořádání společného jmění manželů), problematice výživného a rozvodům.

Kolik vás to bude stát?

Nejdříve se domluvíme, jak budeme případ řešit

Na první schůzce projednáme Váš případ. Na první schůzku je proto vhodné vzít si veškeré materiály, které k Vaší věci máte k dispozici. Následně Vám nastíním možné způsoby řešení Vašeho problému a orientační cenu. Ne však u každého případu je možné již během první schůzky dospět k řešení, v některých případech je nutné dohledat další materiály a zjistit více informací o věci. V takovém případě si od Vás vezmu Vaše kontaktní údaje a po zjištění všeho potřebného se Vám ozvu s návrhem dalšího postupu.

Smluvní odměna za první konzultaci případu činí 2.000,- Kč/hodinu.

Za poskytování právních služeb je možné sjednat smluvní časovou odměnu ve výši 2.000,- Kč - 2.500,- Kč za hodinu práce a to podle náročnosti poskytovaných právních služeb.

  • Cenově se pohybuje od 4.000,- Kč

  • Cenově se pohybuje od 3.000,- Kč

  • Cenově se pohybuje od 2.000,- Kč

Kdo jsem

Pár informací o mém profesním životě

Robert hamous

advokát
V oboru působím aktivně již od roku 2004, kdy jsem vykonával praxi v advokátní kanceláři v Praze, která se zaměřuje především na právo autorské a celní. V roce 2009 jsem nastoupil k soudu, kde jsem na pozici asistenta soudce na oddělení občanskoprávním, obchodněprávním, opatrovnickém a exekučním působil sedm let. V roce 2014 jsem obhájil rigorózní práci na téma “Správní dozor a správní trestání v oblasti provozu na pozemních komunikacích”. V roce 2016 jsem úspěšně složil soudcovské zkoušky a od téhož roku působím na Kladně jako advokát.

Díky dlouhodobé praxi u soudu a v advokátní kanceláři mám nejen teoretické, ale i praktické zkušenosti s řešením právních problémů v mnoha právních odvětvích.

Prioritou je pro mne Vaše spokojenost a poskytování právních služeb v nejvyšší možné kvalitě. Každou záležitost se snažím řešit tak, jako by se jednalo o záležitost mou vlastní. Přizpůsobím se Vašim časovým potřebám a možnostem i mimo rámec běžné pracovní doby. Po domluvě je možno rovněž poskytnout advokátní služby mimo prostory advokátní kanceláře.

GDPR

Ochrana osobních údajů

napište nebo zavolejte

Pokud mě chcete zastihnout rychleji, zavolejte mi na číslo: 776 687 383.
V případě, že bych Vám telefon nezvedal, je možné, že mám jednání nebo se věnuji jinému klientovi. V takovém případě Vám zavolám zpět, ihned jakmile to bude možné. V případě naléhavé situace mi zašlete navíc prosím sms a v případě, že bude možné schůzku s klientem či jednání přerušit, zavolám Vám ihned zpět.